Mensendieckpraktijk Sassenheim


Praktijkinformatie

Algemene informatie

U kunt zonder verwijzing van een arts een afspraak maken. Bij de eerste afspraak wordt u om een legitimatie gevraagd.

Openingstijden

De praktijk is geopend van maandag tot en met donderdag vanaf 7.30 uur.

Behandeling in de avonduren behoort tot de mogelijkheden.
Behandelen van mensen aan huis kan ook als u door uw leeftijd of aandoening niet in staat bent om naar de praktijk te komen.

Vergoeding

Oefentherapie Mensendieck wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt staat vermeld in uw polis.
De Mensendieckpraktijk Sassenheim heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Voor kinderen onder de 18 jaar geldt, dat de behandelingen uit de basisverzekering worden vergoed.

Tarieven 2023

Als u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten komen de kosten voor behandeling voor uw eigen rekening en gelden de volgende tarieven:

Behandeling oefentherapie Mensendieck€ 40,00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 60,00
Screening, intake en onderzoek bij directe toegankelijkheid€ 65,00
Toeslag behandeling oefentherapie Mensendieck aan huis€ 17,50
Screening (verplicht bij geen verwijzing)€ 15,00
Verzuimtarief€ 28,50

Verzuimtarief wordt in rekening gebracht voor gereserveerde behandeltijd welke niet tenminste 24 uur van te voren afgezegd wordt.

Klachtregeling

Het indienen van een klacht is geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De eerste stap voor u is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Het kan zijn dat een gesprek geen of niet voldoende oplossing biedt. Of er is een goede reden om geen gesprek aan te willen gaan. Dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

De zorgverlener in de praktijk is aangesloten bij de klachten en geschillenregeling Paramedici

Op de website www.klachtenloketparamedici.nl treft u alle informatie.

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

De AVG versterkt de positie van u als patiënt. U krijgt nieuwe privacyrechten en uw bestaande rechten worden sterker.

Hieronder vindt u het privacyreglement van de Mensendieckpraktijk Sassenheim.